Projecte d´obra industrial i residencial

Serveis - Obres i edificació


Projecte d´obra industrial i residencialAtorgament de llicència per l´Ajuntament


El projecte d'edificació o d'obra és el conjunt de documents en els quals es defineixen les característiques d'un edifici i el seu disseny abans de ser construït, desenvolupat per arquitectes, enginyers i projectistes de diferents especialitats.

 

El projecte d'obra es divideix en diverses fases dins de les quals les dues més importants són el projecte bàsic, per a l'atorgament o concessió de la llicència per l'Ajuntament i el projecte executiu, per a poder iniciar les obres.

 

El contingut dels projectes són memòries expositives, descriptives i justificatives que inclouen la finalitat del treball, dades del solar, programa de necessitats, solució adoptada, normativa urbanística aplicable, superfícies i volums construïts, característiques constructives generals i dels materials triats incloent plànols d'emplaçament, plantes, seccions, alçats, fonamentació i estructura, detallis esquemes i dimensionament d'instal·lacions i finalment mesuraments i pressupost per unitats d'obra.

 

El nostre equip multidisciplinari està actualitzat en les normatives i condicions descrites que ens permeten ser efectius en aquests processos de projectes.


LinkLink
Projectes relacionats


Linkedin instagram VIDAL ENGINYERIA INTEGRAL S.L.P. - MAPA WEB - POLíTICA DE COOKIES - AVíS LEGAL - BY ANUNZIA
Acció