Projecte d´instal·lacions de seguretat i prevenció contra incendis

Serveis - Incendis


Prevenció d´incendiSubjectes al control administratiu en funció de les normatives


El risc d'incendi en immobles i establiments es destaca com un dels més freqüents relacionats amb els usos i activitats que es desenvolupen quotidianament.


Això vol dir que els responsables han de garantir el nivell de seguretat segons les normatives tècniques.


En aquest sentit, els establiments, les activitats i els edificis poden estar subjectes a controls administratius prevenció i seguretat en matèria d'incendis per part dels seus ajuntaments i de la Generalitat, depenent del risc associat a l'activitat que s'estableixi.


Per això és necessari un projecte contra incendis, que no és més que el resultat de l'avaluació dels espais, materials, equips i activitats que es desenvolupen en un immoble o establiment en funció de les normatives de prevenció contra incendis, generant una proposta com a possible solució per a la detecció, comunicació, i extinció d'incendis evitant la seva propagació i minimitzant els efectes sobre persones o béns.


Les propostes poden contenir dos tipus de protecció, passiva (aïllaments i pintures, elements de detecció i alarma) i/ o activa (ruixadors, boques d'incendi o extintors i elements de senyalització i enllumenat d'emergència).


Quant a les normatives podem dir que s'estableixen en funció a si l'immoble és un edifici residencial o un aparcament, que es regirà pel Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) o si l'establiment és d'ús industrial, que es regiran pel Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).


LinkLink
Projectes relacionats


Linkedin instagram VIDAL ENGINYERIA INTEGRAL S.L.P. - MAPA WEB - POLíTICA DE COOKIES - AVíS LEGAL - BY ANUNZIA
Acció