Estudi i instal·lació d´energia fotovoltaica

Serveis - Energia fotovoltaica


Estudi i instal·lació d´energia fotovoltaicaEstalvi econòmic i energètic


Espanya constitueix un dels països europeus amb nivells més elevats d'irradiació, la qual cosa proporciona un ampli marge per a la implantació de la tecnologia fotovoltaica al país. Els nivells mitjans d'irradiació oscil·len entre 1.250 kWh/m²/any en el nord del país, prop de la frontera amb França, i 2.400 kWh/m²/any a les Illes Canàries.

 

La llei d'autoconsum regula les disposicions administratives, tècniques i econòmiques per a la generació i subministrament d'electricitat i autoconsum (Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum). 
Cal destacar que el Reial decret afecta a tots aquells punts de subministrament connectats a la xarxa elèctrica de distribució. Les instal·lacions aïllades o instal·lacions off-*grid (aquelles que no posseeixen cap punt de connexió a xarxa) estan exemptes de complir amb l'RD.

La nova llei regula dos tipus d'autoconsum, sol autoconsum i autoconsum i venda, les condicions de la qual divergeixen en determinats aspectes.

Cal assenyalar que la regulació d'autoconsum permet la instal·lació de sistemes d'emmagatzematge d'energia com les bateries. Aquestes permeten aprofitar l'energia acte-produïda en moments d'elevada demanda a aquells consumidors les corbes dels quals de càrrega i de generació no es troben adaptades de manera òptima.

 

El nostre estudi contempla la inversió individualitzada en funció dels consums elèctrics anuals, el temps de retorn de la inversió i l'estalvi econòmic incloent totes les variables de cost i manteniment en el temps.

Prestem un servei complet que abasta l'estudi econòmic, propostes d'inversió, instal·lació de les plaques amb el seu sistema de control i manteniment, tot en funció de les seves necessitats i estalvi en el temps.


LinkLink
Linkedin instagram VIDAL ENGINYERIA INTEGRAL S.L.P. - MAPA WEB - POLíTICA DE COOKIES - AVíS LEGAL - BY ANUNZIA
Acció