Productes químics EPQ

Serveis


Emmagatzematge de productes químics
Legalitzacions, modificacions, baixes i canvis de nom, d’emmagatzematges de productes químics en recipients fixes i/o mòbils.

Revisió anual amb inspector propi designat per l’empresa, per a realització de la revisió anual preceptiva, amb posterior certificat o registre, exigida en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
 

Accidents greus (SEVESO)
Anàlisis d’establiments per determinar si es troben afectades per accidents greus (nivell baix o alt)
Linkedin instagram VIDAL ENGINYERIA INTEGRAL S.L.P. - MAPA WEB - POLíTICA DE COOKIES - AVíS LEGAL - BY ANUNZIA
Acció