Projectes Integrals des de les fases inicials del projecte, estudis de viabilitat, etc., coordinant els requeriments de l’administració competent: (Ajuntament, Departament de bombers, Generalitat de Catalunya o Organisme autonòmic i/o estatal pertinent, ….) i els de la propietat.
Els projectes s’estudien des de totes les vessants al mateix temps, a fi d’evitar incompatibilitats entre les diferents administracions i a l’hora obtener una visió transversal de l’empresa pel que fa a la legislació vigent.

 

Projectes d'obres, projectem, dissenyem i construïm aconseguint el millor resultat integrant forma, funció i art en edificis, estructures, espais i detalls. Treballem en obres de habitatge i industrial.