Energia fotovoltaica

Serveis


Dissenyem sistemes d’enllumenat públic en ponts, vials, parcs, poliesportius, places, zones industrials i verdes, utilitzant energia solar fotovoltaica.
Es concreta l’abast del projecte, es té en compte l’entorn, els requisits de partida del client, així com la legislació aplicable per generar una solució que englobi aquests factors.
Un cop fet el planejament de la instal·lació, s’analitzen els requeriments tècnics necessaris i es fa un estudi de viabilitat econòmica que es valida amb el client per posar en marxa la darrera fase de proposta de cronograma d’execució i direcció i execució d’obra.

https://normativainfo.infocentre.es/espana-nueva-normativa-que-regula-las-condiciones-del-autoconsumo-de-energia-electrica/
Nou Reial Decret:
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf

Estudi i instal·lació d´energia fotovoltaica


Espanya constitueix un dels països europeus amb nivells més elevats d'irradiació, la qual cosa proporciona un ampli m ...


Linkedin instagram VIDAL ENGINYERIA INTEGRAL S.L.P. - MAPA WEB - POLíTICA DE COOKIES - AVíS LEGAL - BY ANUNZIA
Acció