Eficàcia Energètica

Serveis


Un edifici eficient minimitza el consum d’energies no renovables per fer-ne un ús racional i afavorir l’estalvi. Les solucions aportades tindran un criteri estudiant l’orientació solar, la definició dels tancaments i fusteries, l’elecció dels equipaments de climatització, ventilacions, subministraments, i energies renovables garanteixen una alta prestació eficiència i un important estalvi energètic en el sistema. Una construcció sostenible està concebuda contemplant tots els seus aspectes en la seva vida útil.
 

Càlcul de certificats energètics d’edificis existents i d’obra nova. Càlculs energètics amb estudi de mesures de millora i rehabilitacions energètiques d’edificis existents
 

Disseny d’estratègies passives per aconseguir edificis de baix consum energètic
 

Disseny d’instal·lacions de baix impacte energètic, com calderes de biomassa, aerotèrmica, plaques solars o plaques fotovoltaiques
 

Gestió energètica d’edificis existents amb estudi del consum inicial de l’edifici, i proposta de millores en gestió dels equips o millores en instal·lacions per aconseguir una millora en el consum sense grans despeses inicials.
Linkedin instagram VIDAL ENGINYERIA INTEGRAL S.L.P. - MAPA WEB - POLíTICA DE COOKIES - AVíS LEGAL - BY ANUNZIA
Acció