Grupo Tot Color

Projectes2018


Grupo Tot Color inverteix en una nau industrial destinada a la fabricació, envasat i magatzem de pintures, que actualment està a la fase de construcció a ZED Mariel, Cuba.

Brindant ZED Mariel una plataforma productiva i logística de primera classe per a l’establiment d’empreses, les seves produccions i serveis es destinaran al mercat intern o l’exportació i es beneficiaran del seu marc regulador, els seus incentius i ambient de negocis. 


Projecte de construcció · Projectes d'enginyeries · Llicència ambiental · Projecte contra incendis


Superficie: 2.704 m²
Ubicació: Mariel, Cuba


LinkLink: grupototcolor.com/
  • Grupo Tot Color
  • Grupo Tot Color
  • Grupo Tot Color
  • Grupo Tot Color
Linkedin instagram VIDAL ENGINYERIA INTEGRAL S.L.P. - MAPA WEB - POLíTICA DE COOKIES - AVíS LEGAL - BY ANUNZIA
Acció